Patent Nedir ?

Patent, sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından bilimsel ya da teknik bir buluşun tüm haklarının kime ait olduğunu ve izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleme yoluyla sahibine belli bir süre için (20 yıl) tekel hakkı verir.
Bir buluşa sahip olan kişi veya şirketin, buluşa konu olan ürünü, üretme, kullanma, satış ve pazarlama hakkına sahiptir. Bu hak ve yetkilerin yasal olarak bir kişi veya şirkete ait olmasının somut göstergesi olan belgeye ise patent adı verilir.

Faydalı Model Nedir ?

Faydalı Model, dünya çapında yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluş için, buluş sahiplerine belli bir süre (10 yıl), ürünü üretme ve pazarlama hakkı tanınmaktadır.
Patent ile kıyaslandığında daha kısa zaman ve daha az maliyet ile koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

Faydalı modeller için buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Yenilik mutlak olmalıdır. Bulu, dünya çapında yazılı, sözlü veya bir başka yolla açıklanmamış ya da kullanılmamış olmalıdır.
Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kurumsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşımasıdır.

Patent sisteminde;
Patent belgesi, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerine (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanılarak verildiği için daha sağlam ve daha uzun süreli bir koruma elde edilmiş olur .patent belgesi 20 yıl koruma sağlar. Koruma süresi uzatılamaz.
İşlem aşamaları;
Başvuru, şekilsel inceleme, araştırma, inceleme ve belge şeklinde olup işlem süreci ortalama 3-4 yıl sürmektedir. Başvuru tarihinden itibaren haklarınız başlamakta, belge alınması durumunda başvuru tarihinden itibaren geçerli olan bir koruma verilmektedir.

Faydalı model sisteminde;
Patentten farklı olarak inceleme işlemi bulunmamaktadır. Bu nedenle patente göre daha kısa sürede ve daha az maliyetle belge alınabilmektedir. Bu sistemde koruma, araştırma raporuna dayanılarak verilmektedir. Faydalı model belgesi 10 yıl koruma sağlar. Koruma süresi uzatılamaz.
İşlem aşamaları;
Başvuru, şekilsel inceleme, ilan ve belge şeklinde olup, işlem süreci ortalama 1 yıldır. Başvuru tarihinden itibaren haklarınız başlamakta, belge alınması durumunda başvuru tarihinden itibaren geçerli olan bir koruma verilmektedir

PATENT/FAYDALI MODEL YILLIK ÜCRET NEDİR ?

Patent ve faydalı modellerin koruma süresi boyunca her yıl yıllık ücretleri ödenmesi gerekir.

Yıllık ücretler,  3. Yıldan başlamak üzere her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ödenmelidir. Bu süre içerisinde yıllık ücreti ödemesi yapılmadığı takdirde, başvuru tarihinden sonra ki 6 aylık süre içerisinde ek ücreti ile birlikte ödenebilir.

6 aylık ek süre içerisinde de yıllık ücret ödenmemesi durumunda patent ve faydalı modellerin hakkı sona erecektir.

 PATENT/FAYDALI MODEL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Buluş hazırlık kılavuzu,
  • Buluşu açıklayan tarifname,
  • Koruma talep edilen unsur ve alanları belirten istemler,
  • Teknik çizimden oluşan şekiller,
  • Buluşu anlatan özet,