TASARIM NEDİR ?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

– Kısaca, tasarım iki boyutlu veya üç boyutlu ürünlerin bütünü veya parçasıyla ilgili görünüm olarak tarif edilmektedir. Tasarım tanımında yer alan yüzey dokusu, ürünlerin yüzeysel dokusundaki görünüm farklılıklarını (örn. seramik ile mermer kaplama) ifade etmektedir

Bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifada eder.

Tasarım tescili, tasarımlarınızın izinsiz kullanılmasını, üretilmesini, piyasaya sunulmasını, ticari amaçla kullanımını ve satışını engelleyerek tasarım koruması sağlar.

Sınırların kalktığı küresel rekabet ortamında, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla yarışta öne çıkmak, ürün kalitesinin artırılması, etkin pazarlama faaliyetleri ile yapılabileceği gibi tasarım tescili ile bu hedefe ulaşmak mümkündür.

Bu hedefin gerçekleştirilmesi ve tasarımdan elde edilen getirilerin uzun vadeli ve sürdürülebilir olması için bir fikir ürünü olarak ortaya çıkan bu tasarımların sahibinden izinsiz, ticarette kullanılmasını engellemek adına, yasal bir zeminde koruma altına alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalarak ve bu nedenden ötürü tasarım sahipleri ticari anlamda büyük kayıplara uğrayacaktır.

TASARIM TESCİLİ KORUMA KRİTERLERİ NEDİR ?

Bir tasarımın 6769 sayılı Kanunla sağlanan haklar kapsamında korunabilmesi için “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine sahip olması gerekmektedir.
• Yenilik
Bir tasarımın aynısı; tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir.
• Ayırt Edicilik
Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim; tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı Versiyon kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir.

TASARIM TESCİLİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR

• Piyasada taklitlerinizin olmasını engelleyerek rekabet gücünüzü arttırırsınız.
• Tescilli tasarımlar aynı zamanda özgün tasarımlar sayılacağı için tercih edilirsiniz.
• Tescilli tasarımlar talepler doğrultusunda satabilir, yüksek gelirler elde edebilirsiniz.
• KOSGEB teşviklerinden ve hibelerinden yararlanabilirsiniz.
• Piyasada benzer ürünlerle karşılaştığınızda “taklitçi” değil bizzat yaptırımlarda bulunabilecek taraf olabileceksiniz.

TASARIM TESCİL SÜRECİ

Tasarımların tescil, şekli inceleme, yenilik incelemesi, yayım, itiraz ve belgelendirme olarak beş ana işlem sürecinden oluşmaktadır.
Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilen tasarım başvuruları, şekli ve yenilik incelemesi sonrasında uygun görülürse, Sicile kaydedilerek resmi bültende yayımlanır.
3 aylık bülten sürecinde tasarım başvurusuna 3. Kişilerin itiraz etme hakları bulunmaktadır.
Yayın süresi boyunca tasarım tescil başvurusuna itiraz edilmezse, itiraz hakkı ortadan kalkmakta olup, marka tescil kararı verilir.

TASARIM TESCİL KORUMA SÜRECİ

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi, beşer yıllık dönemler halinde yenilenerek 25 yıla kadar uzatılabilir.

Yenileme işlemi, tasarımın tescil koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay önce başlar. Bu süre içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yenileme işlemi gerekli evraklar ile yapılması gerekmektedir.
6 aylık süre zarfında yenilenmeyen tasarım tescili, koruma süresinin sona erdiği tarihten sonra ki 6 aylık cezalı yenileme sürecine girmektedir. Cezalı yenileme sürecinde ise yenilenmemesi durumunda tasarım hakkı kendiliğinden sonra ermektedir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

• Başvuru sahibi firma veya şahsın bilgileri
• Tasarımcı bilgileri
• Tarafımızca düzenlenen sözleşme ve vakalet (noter onayı gerektirmemektedir.)
• Tescili istenen tasarımların görselleri (8×8 ebadında net ve anlaşılır şekilde olması gerekmektedir).