Marka Süreçleri 

Marka tescil başvuruları, ön araştırması özenli şekilde yapılmasının ardından müvekkilden gerekli evrak ve bilgiler temin edilerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde online marka başvurusu gerçekleştirilir. Marka, başvuru yapıldığı gün ve saat itibari ile koruma altına alınır.

Marka İnceleme Uzmanı tarafından SMK’nin ilgili maddelerine göre incelenerek, uygun görülür ise resmi marka bülteninde yayımlanır.
2 aylık bülten sürecinde marka başvurusuna 3. Kişilerin itirazda bulunma hakları bulunmaktadır. Gelen itiraza, gerekli dokümanlar hazırlanarak karşı görüş itiraz işlemi yapılır ve kurum uzmanları tarafından itiraz dosyaları incelenir. İtiraz sonucunda uzman marka başvurusunun bir ret sebebi teşkil ettiği kararına varırsa, marka reddedilir. Aksi halde, itiraz reddedilir ve marka başvurusunun tescil işlemlerine devam edilir.

Yayın süresi boyunca marka tescil başvurusuna itiraz edilmezse, itiraz hakkı ortadan kalkmakta olup, marka tescil kararı verilir.