Marka Ön Araştırma 

Marka ön araştırma, marka başvurusu yapılmadan önce tescil ettirilmesi istenilen markanın, ön incelemesi yapılarak başkaları tarafından daha önceden tescil ettirilip ettirilmediğini tespit etmek için gerçekleştirilen veri tabanı incelemesidir.
Bu inceleme, marka başvurusu yapacak kişi ya da kurumun, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapacağı marka tescili işlemlerini, güvenli ve sonuç odaklı gerçekleştirmesini sağlayacaktır.

Kaliteli bir marka ön araştırması, detaylı ve analitik olarak marka ismi, slogan ve logo incelemesini gerektirmektedir.
Marka araştırmasında, hukuk ve fikri sınai haklar yönünden de ele alınarak tam kapsamlı sonuçlar ortaya konulmalıdır.
Özenli, itina gösterilmesi gereken ön araştırma, marka tescilinin en önemli adımlarından biridir.

Uzman yardımı almadan marka sorgulama işlemi başvuru sahibi tarafından da yapılabilir fakat alanında uzman birinden yardım almak tescil ettirilmesi düşünülen marka için güvenilir sonuçlar alınması açısından daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Marka Araştırması Neden Yapılmalıdır
• Yapılacak marka başvurusundan önce itiraz ve ret kararlarının önüne geçebilmek için risk analizi yapılması gerekmektedir.