MARKA İZLEME

Marka izleme işlemi, Türk Patent ve Marka Kurumu resmi bültenlerinde ilan edilen markaların tescilli ya da tescil başvurusu yapılmış markaları, benzerlik yönünden karşılaştırılması ve benzer markaların tespiti için yapılan çalışmadır.

Tescille koruma altına alınan bir markanın, zaman içerisinde başka girişimciler tarafından bilinçli veya tesadüfen ortaya çıkan taklit-benzer marka tescillerine karşı koruması amacıyla yürütülen bir süreç olup, marka izleme yapılmadığı takdirde, tescilli markanıza benzer bir marka başvurusu kurum nezdinde koruma altına alınabilir. Benzer başvuruların resmi yollarla engellenmesinin tek yolu başvuruların takip edilmesidir.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan marka başvuruları, tescil edilmek üzere her ay iki kez düzenli olarak yayınlanan resmi marka bültenlerinde ilan edilmektedir.
İzleme listesinde ki markalar ile ilan edilen markalar arasında benzerlik durumu analiz edilerek profesyonel bir şekilde benzerlik taraması yapılarak marka sahibine bildirimi yapılır ve itiraz süreci başlatılır. Marka sahipleri, tarafımızca raporlanan benzer marka başvurularına yasal süreç içerisinde itiraz işlemini gerçekleştirerek tescilini engelleyebilirler.

İzleme yapılırken özellikle markaların birbirleriyle sınıfsal ve fonetik yönden benzerlikleri kıyaslanır. İzleme sonucu binlerce marka arasından ayıklanan benzer markalara ait listeden, logolar ve kelime unsurları görsel ve işitsel yönden tek tek kontrol edilerek tespit edilir. Tescilli marka sahibi, müracaat edilen her markayı bireysel olarak ayda 2 kez yayınlanan bültenlerden markasının benzerlerini takip ederek değerlendirmesi oldukça zordur. Yayınlanan resmi marka bültenlerinde ilana çıkan benzer markalara itiraz edilmediği takdirde, müracaat edilen markanın tescil işlemi gerçekleşecektir. Bu da gerçek hak sahibinin mağduriyeti anlamını taşımaktadır. Marka izleme hizmeti alan hak sahipleri tespit edilen benzer markalara zamanında itiraz ederek haklarını korumaya yönelik geliştirilmiş bir sistemdir.

Markanıza benzer markanın tescilini engellemenin 2 yolu vardır;
1. Benzer görülen marka başvurusuna, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde iki aylık bülten süresi içerisinde itiraz ederek,
2. Benzer görülen marka tescil edildikten sonra, dava yoluyla bu markanın tescilinin iptalini sağlamak.

Markanıza benzer markanın tescille koruma altına alınmasını engellemenin tek yolu tescil süreci devam ederken itirazda bulunmaktır. Dava yoluyla iptal işlemleri uzun sürmesi sebebiyle maddi ve manevi olarak yıpranmayı da beraberinde getirmektedir. Marka izleme ile doğru zaman da müdahale ederek, sizleri sonrasında gerçekleşecek sıkıntılardan koruyacaktır.