Marka Süreçleri 

Marka yayına itiraz işlemi, markanızın resmi marka bülteninde yayımlandığı iki aylık süre içerisinde, markanızın tescil edilmemesi gerektiğini savunan 3. kişilerce oluşturulmuş ve gerekçeleri ile birlikte dosyalanmış olan bir dilekçedir.

Başka marka sahipleri, markanızın kendi markasına benzer olduğunu savunarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz işlemini gerçekleştirebilirler.

Marka yayıma itiraz işlemi, benzer olduğu öne sürülen markanın bülten süresi olan 2 ay içerisinde Kurum nezdinde itiraz dilekçesi, itirazı destekleyen gerekçelerle birlikte bu yöndeki itirazlar sunulmalıdır. İtiraz süresi uzatılamaz.

İtiraz Sebepleri 

İtiraz dilekçesinde, itiraz sahipleri ilgili marka başvurusunun tescil edilmemesi gerektiğini ispatlamak için mutlak veya nispi ret sebeplerinden birine ya da birkaçına dayanabilir. Mutlak ve nispi ret sebepleri 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) sırasıyla 5. ve 6. maddelerinde düzenlenmiştir.

Nispi ret sebepleri itiraz sahibinin önceki haklarıyla ilişkilidir. İtiraz sürecinde öne sürülmedikçe Türk Patent tarafından incelenmez. Nispi ret sebeplerinin sıralandığı SMK 6. madde aşağıdaki gibidir:

1. Benzerlik/Karıştırılma ihtimali (6/1)
2. Temsilci Tarafından Yapılan İzinsiz Başvuru (6/2)
3. Eskiye Dayalı Kullanım (6/3)
4. Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmışlık (6/4)
5. Tanınmışlık (6/5)
6. Diğer Fikri Haklar veya Kişi Hakları (6/6)
7. Ortak/Garanti Markanın Yenilenmemesi (6/7)
8. Tescilli Markanın Yenilenmemesi (6/8)
9. Kötü Niyet (6/9)